Godt å vite

Etter behandling forventes det reaksjoner i kroppen. Normalt vil dette bestå av en forbedring. Enkelte kan få en forbigående reaksjon med influensalignende symptomer, tretthet, uopplagthet eller smerteøkning.

Hvis det ikke ses endring i symptomene etter 4-5 behandlinger, vil pasienten henvises enten til sin egen lege eller til annen behandler.