Undersøkelse

Første gang blir det satt av omtrent en time til en grundig undersøkelse.
Denne starter med en samtale der det samles mest mulig informasjon om sykdomshistorie, hvordan smertene eller funksjonsproblemene arter seg og andre ting som kan påvirke kroppen på andre måter både tidligere i livet og nå.

I tillegg utføres en manuell undersøkelse der både området der pasienten har sine plager og resten av kroppen blir undersøkt. Man forsøker å avdekke årsakene til patientens smerter eller problemer. Til dette brukes undersøkelsesteknikker der man får innblikk i alle organsystemer i kroppen. Dette er leddtester, muskeltester, tester av bindevevet rundt organene og bindevevet ellers i kroppen.

På denne måten får terapeuten et bilde av hvordan kroppen fungerer som helhet. Dette er viktig for å unngå å bare symptombehandle den regionen der pasienten har sine plager, men virkelig å kunne gjøre noe med årsaken til pasientens problemer.

Vel så viktig som å finne ut hvor problemet kommer fra er å være sikker på om det er trygt å behandle pasienten. Det utføres sikkerhetstester for å avklare dette. Hvis det er brudd, betennelser eller andre sykdomsprosesser som forårsaker pasientens smerter, blir pasienten henvist til egen lege for videre undersøkelse.